Dây mềm tròn 2 ruột_vctf 2x

Liên hệ Còn hàng
DÂY MỀM TRÒN 2 RUỘT_VCTF 2X TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG : TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227) TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. + Số lõi: 2 + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6. + Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2 + Điện áp danh định: 300/500V +...

DÂY MỀM TRÒN 2 RUỘT_VCTF 2X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

+ Số lõi: 2

+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6.

+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2

+ Điện áp danh định: 300/500V

+ Dạng mẫu mã: Hình tròn.

+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn.

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: