Dây mềm tròn 4 ruột_vctf 4x

Liên hệ Còn hàng
DÂY MỀM TRÒN 4 RUỘT_VCTF 4X TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227) TỔNG QUAN + Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ. + Số lõi: 4 + Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6 + Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2 + Điện áp danh định: 300/500V + ...

DÂY MỀM TRÒN 4 RUỘT_VCTF 4X

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
TCVN 6610-5:2007 (IEC 60227)
TỔNG QUAN

+ Ruột dẫn: Đồng ủ mềm trong môi trường khí trơ.

+ Số lõi: 4

+ Kết cấu: Nhiều sợi bện tròn cấp 5, cấp 6

+ Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm2 đến 2.5 mm2

+ Điện áp danh định: 300/500V

+ Dạng mẫu mã: Hình tròn

+ Đóng gói: Đóng cuộn hoặc chặt đoạn

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: